Atestowana chemia techniczna

OLEJE I SMARY spożywcze
hiszpańskiej firmy Cogelsa

Cogelsa - nowa marka w naszej ofercie

Produkty dedykowane branży spożywczej posiadają certyfikaty dopuszczające do zastosowania w przemyśle spożywczym.
Są to certyfikaty: NSF, Halal, Kosher. Produkty Cogelsa zwiększają wydajność linii produkcyjnych i redukują koszty produkcji.

Przemysł spożywczy, napojów, kosmetyczny i farmaceutyczny muszą wybierać odpowiednie produkty nie tylko ze względu na ich działanie i wymagania, ale także w celu spełnienia wymogów regulacyjnych.

Jeśli chodzi o smarowanie, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie smarów dopuszczonych do kontaktu z żywnością wg systemu klasyfikacji ustanowiony przez USDA.

System zarządzania stosowany przez COGELSA i jego wdrażanie są zgodne z normą ISO 21469:2006, która określa wymagania higieny dotyczące formułowania, wytwarzania i konserwacji i dystrybucję smarów, które mogą czasami posiadać kontakt z produktami i opakowaniami stosowanymi w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, przemysł farmaceutycznym czy paszowym.

COGELSA posiada szeroką gamę produktów potwierdzonych certyfikatem NSF International.