Aceton

Produkt przeznaczony do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem i klejeniem. Przydatny do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych, rozpuszczania tłuszczów, wosków, gumy, tworzyw sztucznych. Można stosować do mycia zabrudzonych pędzli i innych narzędzi.

Benzyna ekstrakcyjna

Produkt przeznaczony do rozcieńczania tłuszczów, olejów, wosków, wyrobów lakierowych np. olejnych i ftalowych schnących na powietrzu oraz pokostu lnianego. Stosowana również do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem oraz czyszczenia części urządzeń, narzędzi oraz innych elementów po malowaniu.

Benzyna lakowa

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, wyrobów ftalowych, olejnych, bitumicznych i pokostów oraz do oczyszczania części, narzędzi i elementów zabrudzonych po malowaniu i klejeniu.

Denaturat

Produkt przeznaczony do mycia narzędzi, odtłuszczania powierzchni, rozcieńczania żywicy szelkowej, klejów polimerowych oraz farb i lakierów spirytusowych. Służy do przemywania, odtłuszczania, czyszczenia.

Izopropanol

Do czyszczenia urządzeń optycznych, głowic magnetycznych, napędów dyskowych, rolek gumowych, urządzeń mechaniki precyzyjnej, czyszczenia obwodów drukowanych, usuwanie środków smarnych i tłuszczy wodoodpornych, w przemyśle drukarskim.

Nafta zmywacz

Produkt przeznaczony do czyszczenia i konserwowania narzędzi, oraz innych zabrudzonych elementów. Używany jako zmywacz antykorozyjny. Jako olej do elektrodrążarek.

Rozcieńczalnik lakowy

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farb, lakierów, wyrobów ftalowych, olejnych, bitumicznych i pokostów oraz do oczyszczania części, narzędzi i elementów zabrudzonych po malowaniu i klejeniu.

Rozcieńczalnik NITRO

Wyrób wysokiej jakości przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp. Może być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi zabrudzonych elementów po malowaniu bądź, jako zmywacz do lakierów.

Toluen

Jako surowiec i rozpuszczalnik w wielu dziedzinach przemysłu organicznego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych do produkcji materiałów wybuchowych, barwników, detergentów i perfum oraz jako składnik wysokooktanowych paliw lotniczych..